Services & Warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. รับประกันสินค้าตามการใช้การปกติ สินค้าไม่ถูกถอด แกะ ถูกดัดแปลง
หรือมีร่องรอยการตกหล่น ชิ้นส่วนหัก หรือขาดหาย
2. void sticker ของบริษัทไม่ฉีกขาด
3. บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ หากสินค้าเสียภายหลังจากซื้อสินค้า 15วัน
4. สำหรับสินค้าส่งซ่อม บริษัทอาจเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้ หากยังไม่สามารถซ่อมคืนลูกค้า
ภายใน 30วัน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระส่วนต่างของราคาสินค้า
 
Powered by MakeWebEasy.com